The Yes Us

Xenia Klein

… … …

The Vale of Tears. 2016, Stockholm.

Rörligbild, 06:07 min.

En tid av post-internet är verklighet, och där, och så, händer allt samtidigt. Ett utopiskt tillstånd av förvirring. Mitt i den kalla anonyma utsattheten, får vi inte glömma den självskapade estetikens löften och det oändliga antal med koja liknande gömställen. Som om varje träd i det som skapar skogen, har en liten liten dörr, som leder in till en stor stor värld.

(filmen kan bara visas i stängda sammanhang p.g.a. upphovsrätts skäl)

… … …